EARTH

Site menu
Өнөөдрийн бичлэг
Газарзүй 2
Чөлөөт цаг
Харилцаа
Хуанли
«  June 2019  »
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Болъёо болоош дээ
Санал асуулга
Rate my site
Total of answers: 9
Газарзүй
оюу-эрдэнэмөнхжаргалэнхмааtuwshintogsэнхцэцэгэнхзулалтангэрэл
Views: 559 | Added by: starhero | Date: 2011-11-03 | Comments (1)

багшлах дадлага хэр байна даа. Хүүхдүүд багшаа гээд гүйлдээд байх нь сайхан odbaatar bagshсанагдаж байгаа ч хичээл ороод хэрэндээ сандралгүй хичээл орох гэж нэлээд л чармайж байна. Дүнтэй цагийн хичээл бусад хичээлтэй ижил боловч материалаа бэлдэх цагаасаа өмнө дуусчих гээд асуудал нэлээд байна. Манай ангийхан сайн зааж байгаа байх гэдэгт найдаж байнав удахгүй уулзая.
Views: 435 | Added by: starhero | Date: 2011-09-17 | Comments (0)

багшлах дадлага хийж байгаа ангийнхандаа ажлын өндөр амжилт хүсьебагш газарзүй. Ажил нь сайн байгаа гэдэдгт найдпаж байнав Зарим нь магтуулсан тухай ч сонс л байгаа л даа.
2011-09-12нд 17 цагаас манай сургуулийн 4-р  ангийн оюутнууд цуглах болсныг зарлаж байнав шинэ байр буюу худалдаагийн байранд болно.
Views: 436 | Added by: starhero | Date: 2011-09-10 | Comments (0)


odbaatar

Îäáààòàð ìèíèé áèå çóíû àìðàëòàà ºíãºð¿¿ëñýýð.... õºðñ ñîíèðõîí ñóäëàà÷äàä çîðèóëñàí õºðñíèé áè÷èãëýëèéí çàãâàðûã ýíý óäààä òàâüæ áàéíà. 

... Read more »

Views: 1081 | Added by: starhero | Date: 2011-07-24 | Comments (0)

ñóðãàíýíý ºäðèéí ìýíä!!!
Ýíý õàâðûí øàëãàëòûí Ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ óõààíû øàëãàëòàíä îðîîã¿é õ¿¿õä¿¿ä çóíû àìðàëòààðàà áèå äààëò àâ÷ íàìàð á¿ñèéí äàäëàãààñ èðýýä äàðààõ áèå äààëòàà õèéãýýä òåñòýýð øàëãàëò ºãºõººð áîëñîí òóë äàðààõ õ¿¿õä¿¿ä ñýäâèéíõýý äàãóó çóíû àìðàëòààðàà þì õèéõ õýðýãòýé áîëæ áàéíà. Øàëãàëò àâàõ òåñòèéí íîì íü ìàíàé ñóðãóóëèéí "Ñýòãýëë ñóäëàë-ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ óõààí"-û òýíõèìýýñ ãàðãàñàí íîìíîîñ àâàõ áîëñîí òóë òýðõ¿¿ íîìíóóäûã ýðòõýí îëæ àâ÷ øàëãàëòàíäàà áýëäýíý ¿¿. Íîì íü "Áîëîâñðîë" "Èíòåðíîì" çýðýã äýëã¿¿ð¿¿äýýð çàðàãäàæ áàéíà áîëíî.
áèå äààëò õèéõ õ¿¿õä¿¿ä:
... Read more »
Views: 1264 | Added by: starhero | Date: 2011-06-22 | Comments (0)

Çóíû óëèðàëÝíý ºäðèéí ìýíä îþóòàí çàëóóñàà. Á¿ãä ë ãýðòýý î÷èæ àìðààä ñàéõàí áàéãàà áèç äýý. Àìðàõûí õàæóóãààð áàñ õèéõ ç¿éë áàéãàà íü æîîõîí õàðàìñàëòàé þì. Á¿ñ íóòãèéí äàäëàãààð ãàðàõ áîëîí ãàðàõã¿é á¿õ õ¿¿õä¿¿ä äàðààõ ºãºãäñºí ñýäâ¿¿äýýð àíãèéí àæèë õèéæ 2011 îíû 08 ñàðûí 4 ºìíº Í.Îäõ¿¿ áàãøèéí õàÿã áîëîõ : nodkhuu@yahoo.com õàÿãààð ÿâóóëíà óó. Á¿ãä öàãèéí þìûã öàãò íü õèéæ ºãºõ áàéõ ãýäýãò èòãýëòýé áàéíà. çà  á¿ãäýä àìæèëò.
... Read more »
Views: 749 | Added by: starhero | Date: 2011-06-22 | Comments (0)

øàëãàëòÝíý ºäðèéí ìýíä îþóòíóóäàà

õýäõýí õîíîãèéí ºìíºõºí ë øàëãàëò ýõëýõ õîíîãîî òîîëæ áàéñàí áîë îäîî àëü õýäèéí øàëãàëò àâààä äóóñàõ øàòðîóóãàà îðëîî. Óíàæ òóñààä ÿíç á¿ðèéí ë ä¿í öóãëóóëëàà. Îäîî øàëãàëò äóóññàí ÷ àìðàëò ýõëýõ ºä𺺠õ¿ëýýæ ýõýëëýý. Çóíû ýíý óðò ºäð¿¿äýä õèéõ ç¿éëýý áîäîæ îëíî äîî. Õàðèí äàäëàãàä ãàðàõ îþóòíóóä äàäëàãûí áýëòãýëýý õèéæ ýõëýñýí áàéõ ãýæ íàéäàæ áàéíà. Õýä¿¿ëýý ñàéõàí äàäëàãà õèé÷ýýä èðíý ýý. îäîî ÁÎÍÁ¯ øàëãàëòàà óíøààä ñóóæ áàéíà. çà á¿ãäýä øàëãàëòûí àìæèëò õ¿ñüå
Views: 437 | Added by: starhero | Date: 2011-06-09 | Comments (1)

ДипломЭнэ  өдрийн мэнд оюутан залуусаа!!! 
Нэг л мэдэхэд гурван жил өнгөрч бид төгсөхөд нэг жил үлдлээ. Их сургуулийг тийм ч хялбар төгсөхгүй нь ээ. Улсын шалгалтанд орох, Дипломын ажил бичих гээд асуудаг  их байдаг юм байна. Аль болох эрт л хийж эхлэх хэрэгтэй юм байна. Зарим нэг багш нар хүүхдийг шууд хамгаалуулахгүй гэж дуугарч байх юм. алдаа шүүмжлэл их хэлж байна. Жишээлбэл:
-Үгийн сонголт
-Хувцаслалт
-Percentation-стандарт загвар зөрчсөн, үсгийн том жижгийн хэв
-Сул үг
-Цуглуулсан материал хангалтгүй, 
-бие дааж хийсэн судалгаа алга........................
.............энэ мэтчилэн энэ жилйин 4-р ангийнхан загнуулах зүйл ихтэй байна. 
Ангийнхандаа хандаж хэлэхэд Дипломын ажил бичих нь ажлын байр оло ... Read more »
Views: 602 | Added by: starhero | Date: 2011-05-18 | Comments (0)

Энэ өдрийн мэнд оюутан залуусаа!!!
Хаврын урт өдрүүд дуусч шалгалтын өдрүүд эхэллээ. Шалгалтын хуваарь гарч зөвшөөрөгдсөн багш нарын хуваарийг тавьлаа.
... Read more »
Views: 416 | Added by: starhero | Date: 2011-05-16 | Comments (2)

Энэ өдрийн мэнд оюутнуудаа!
Саяхан МУИС оюутнуудынхаа нэгдсэн мэдээлэл бүртгэл бүхий оюутнуудын мэдээллийн сайт хийсэн байна. Энэхүү сайтад бүртгүүлэх болон хөгжүүлэх зарчмын хувьд FACEBOOK-тэй нэлээд төсөөтэй байна. Видео, зураг, мессенжер зэрэгийг сайн хөгжүүлэх боломжтой байгаа нь оюутнуудын чөлөөт уран бүтээл, өгүүлэл санал уриаг бусдад хүргэх боломжтой байна. Мөн шилдэг анги хамт олны уралдаан зарласан байгаа тул та бүхэн сонирхож үзнэ. http://asubi.mn/
За хүн бүрт амжилт.........................
Views: 543 | Added by: starhero | Date: 2011-05-16 | Comments (0)

1 2 3 »