EARTH

Site menu
Өнөөдрийн бичлэг
Газарзүй 2
Чөлөөт цаг
Харилцаа
Болъёо болоош дээ
Санал асуулга
Rate my site
Total of answers: 9
Газарзүй

Publisher

Main » Articles » My articles

Хичээлийн хуваарь
Ìÿãìàð ãàðàã
Ëõàãâà ãàðàã
09.30-11.10 Ìîíãîëûí íèéãìèéí ãàçàðç¿é 206à
11.20-12.50 Ìîíãîëûí íèéãìèéí ãàçàðç¿é
Ï¿ðýâ ãàðàã
09.40-11.10 Ãàçðûí êàäàñòð 206á
14,40-16,10 àíãëè õýë 105
16,20-17,50 àíãëè õýë 105
áààñàí
08,00-09,40 Çàéíààñ òàíäàí ñóäàëãàà
11,20-12,50 Ãàçàðç¿éí äèäàêòèê
13,00-14,30 Ãàçàðç¿éí äèäàêòèê
Category: My articles | Added by: starhero (2011-02-09)
Views: 326 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: